Dla każdego z nas fundamentalną pasją jest Jezus Chrystus. Jemu chcemy służyć i dla Niego oddawać swoje życie.

Zostaliśmy jednak stworzeni jako konkretni ludzie, z właściwymi sobie talentami i zainteresowaniami. Rozwijanie ich odczytujemy jako wyraźne zaproszenie Pana do życia w pełni. Wierzymy, że poprzez twórcze spędzanie wolnego czasu, polegające na rozwijaniu własnych pasji, uczymy się być ludźmi dobrze korzystającymi z tego czym Bóg nas obdarował.

Oto kilka przykładów kleryckich pasji: