WARUNKI PRZYJĘCIA

Jeśli chcesz do nas dołączyć i wstąpić do wspólnoty Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie potrzebna jest przede wszystkim Twoja pozytywna, świadoma i dobrowolna odpowiedź na głos Bożego powołania, aby zostać kapłanem i gorliwie służyć Bogu i ludziom.

Podejmując decyzję o wyborze kapłańskiej drogi życiowej powinieneś zastanowić się nad Twoim osobistym związkiem z Jezusem Chrystusem, nad jakością Twojej wiary i modlitwy, nad Twoim udziałem w Eucharystii i sakramencie pokuty, nad Twoją gotowością poświęcenia się dla innych.

Na powyższe tematy warto też porozmawiać z formatorami seminaryjnymi,  którzy również chętnie pomogą w spełnieniu niezbędnych formalności rekrutacyjnych. Prosimy o kontakt bez odwlekania. Świadectwo maturalne można będzie dostarczyć w terminie późniejszym.

WYKAZ DOKUMENTÓW

Dokumenty, które należy składać osobiście w lubelskim seminarium przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6:

  • podanie z prośbą o przyjęcie do seminarium (POBIERZ WZÓR PODANIA),
  • własnoręcznie napisany życiorys (z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej, odebranej edukacji, doświadczenia zawodowego, zaangażowania kościelnego),
  • świadectwo dojrzałości w oryginale (można donieść później),
  • 3 kolorowe fotografie,
  • kserokopia dowodu osobistego,
  • opinia o Kandydacie do seminarium wyrażona na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę ze szkoły średniej,
  • aktualna metryka chrztu (pełny odpis z adnotacją o sakramencie bierzmowania).

KONTAKT

Skorzystaj z kontaktu telefonicznego lub mailowego z jednym z seminaryjnych formatorów, by umówić się na osobistą rozmowę w seminarium.

Ks. Andrzej Flis 

tel.: 781 512 460

email: aflis74@gmail.com