Każda wspólnota ludzi, także tych wybranych do podjęcia w przyszłości misji kapłańskiej, jest krucha, ułomna, ma swoje słabości i braki, z którymi się zmaga. Potrzebuje wsparcia, które przede wszystkim zapewnia jej Chrystus, dając obficie nadprzyrodzoną łaskę w postaci światła słowa Bożego, pokarmu Eucharystii, darów Ducha Świętego.

Wspólnota żyje także siłą wzajemnego wsparcia, ale wymaga również gestów pomocy ze strony innych. To na co liczymy, to przede wszystkim pomoc modlitewna i duchowa. Prosimy więc o wsparcie nas modlitwą, jeśli możliwe także dobrym słowem zachęty i umocnienia, ofiarowaniem za nas swojego cierpienia, postu czy innego uczynku pokutnego, choćby w najskromniejszym wymiarze.

W naszych studiach i formacji potrzeba także środków materialnych i finansowych, dzięki którym będziemy mogli zdobywać wiedzę i poszerzać horyzonty pracy duszpasterskiej, aby służyć lepiej, kompetentniej, na miarę odczytywanych znaków czasu i potrzeb, zarówno tym którzy Boga szukają, jak i tym którzy jeszcze nie wiedzą, że Go potrzebują.

Wesprzyj Twoją ofiarą naszą wędrówkę!

wesprzyj modlitwąwesprzyj materialnie