Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6, 20-105 Lublin
tel.: 81 743 65 05
e-mail:   msdbiblioteka@gmail.com  

GODZINY OTWARCIA:

PONIEDZIAŁEK  i  PIĄTEK
13:00-17:00

WTOREK – ŚRODA – CZWARTEK
9:00-17:00     (przerwa: 12:45-13:30)

SOBOTA
9:00
-12:00

Biblioteka Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie powstała wraz z erygowaniem seminarium w 1714 roku.

Losy biblioteki kształtowanej przez lata są ściśle związane z losami seminarium i całego miasta. Liczne wojny na terenie Lublina niekorzystnie wpłynęły na rozwój biblioteki, niejednokrotnie niszcząc jej zbiory. Zwłaszcza druga wojna światowa na terenie naszego kraju, pociągnęła za sobą ogromne straty w zasobach bibliotecznych, także w materiałach bibliotecznych seminarium poczyniła znaczne spustoszenia. Po wojnie nastąpił rozwój biblioteki, uporządkowano  zbiory i sporządzono nowe katalogi, w latach 80. wzniesiono dla niej nowy budynek. Wzbogacano księgozbiór modyfikując i usprawniając jego funkcjonowanie przez zakup większej liczby obiektów bibliotecznych i odpowiednich sprzętów. Władze seminaryjne starają się o wzrost księgozbioru i właściwe jego zabezpieczenie, o odpowiedni lokal i uposażenie. Również kapłani Archidiecezji Lubelskiej mają na uwadze dobro biblioteki wspierając ją swoimi księgozbiorami prywatnymi.

W 2009 roku dzięki staraniom Rektora Seminarium ks. Tadeusza Kądziołki i znaczącemu wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  najcenniejsza część księgozbioru została poddana konserwacji.

Obecnie prowadzone są prace nad unowocześnianiem funkcjonowania biblioteki poprzez komputeryzację księgozbioru.

Biblioteka seminaryjna posiada zbiory z zakresu: teologii, filozofii, biblistyki, historii Kościoła oraz historii powszechnej, prawa ogólnego i kościelnego, psychologii, socjologii, pedagogiki, literatury i dziedzin pokrewnych.

Księgozbiór biblioteki obejmuje ok. 120 tysięcy tytułów. W przywołanej liczbie znajdują się: rękopisy (XV-XIX wiek), inkunabuły, starodruki (XVI-XVIII wiek), książki wydane po 1801 roku, czasopisma oraz albumy, kasety, płyty, mapy, mikrofilmy, płyty CD, kasety VHS, numizmaty, muzykalia, prace dyplomowe.

Biblioteka posiada:

  • kartkowy katalog alfabetyczny,
  • komputerowy katalog książek wydanych po 1801 roku (niekompletny),
  • komputerowy katalog czasopism,
  • komputerowy katalog prac dyplomowych.