Pielgrzymka diakonów do Rzymu

W ostatnią sobotę skończyła się pielgrzymka alumnów roku 6. do […]