Pielgrzymka diakonów do Rzymu

27 Września, 2018

W ostatnią sobotę skończyła się pielgrzymka alumnów roku 6. do Rzymu. Przez tydzień pięciu diakonów i dwóch kleryków miało możliwość poznania Wiecznego Miasta, a tym samym dotykania samych fundamentów Kościoła. Wraz ze swoimi wychowawcami o. Andrzejem Flisem oraz ks. prefektem Grzegorzem Bogdańskim zwiedzali Rzym wzdłuż i wszerz. Przewodnikiem i tłumaczem po świętych miejscach był były ojciec duchowny naszego seminarium ks. Jan Miczyński. W niedzielę 16 września zwiedzaliśmy dwie bazyliki większe: św. Jana na Lateranie oraz Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore). Później pociągiem pojechali do oddalonej o 30 km od Rzymu letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo położonej nad jeziorem Albano. W poniedziałek alumni i księża zeszli do podziemi bazyliki św. Piotra, żeby zobaczyć starożytną nekropolię, w której swój grób ma pierwszy wśród Apostołów – św. Piotr. Natomiast popołudniu czekało ich spotkanie z ks. kard. Giafranco Ravasim, Przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Kultury, który uświadomił klerykom jak wielkie znaczenie ma troszczenie się i budowanie kultury ludzkiej w obecnych czasach. We wtorek zwiedzali ogrody watykańskie znajdujące się za bazyliką św. Piotra. Jednym z punktów wyjazdu było odwiedzenie uniwersytetów rzymskich m. in. dominikańskiego Angelicum, na którym studiował ks. Karol Wojtyła czy Gregorianum, który został założony przez św. Ignacego z Loyoli. We wspomnienie św. Stanisława Kostki pielgrzymka miała okazję pomodlić się przy jego ciele zmarłego w kościele św. Andrzeja na Kwirynale. W środę razem z wiernymi z całego świata brali udział w audiencji generalnej na placu św. Piotra i mogli z bliska zobaczyć papieża Franciszka. Popołudniu pojechali na obrzeża Rzymu do miejsca ścięcia mieczem św. Pawła w Tre Fontane, gdzie teraz mieści się klasztor trapistów i zaraz obok dom generalny Małych Sióstr Jezusa.  W czwartek rano alumni brali udział w Eucharystii sprawowanej przy grobie św. Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana w bazylice św. Piotra. Po obiedzie zwiedzili katakumby św. Pankracego, a w karmelitańskim uniwersytecie Teresianum widzieli oryginalne listy św. Teresy od Jezusa. W piątek przedpołudniem mieli spotkanie z ks. Krzysztofem Nykielem, Regensem Penitencjarii Apostolskiej. Następnie udali się do bazyliki św. Pawła za Murami, gdzie spoczywają doczesne szczątki Apostoła Narodów. Później pojechali do Manoppello zobaczyć Chustę Świętego Oblicza oraz poznać siostrę Blandinę, która jako pierwsza nałożyła na siebie reprodukcje chusty i Całunu Turyńskiego. Okazało się, że wizerunki idealnie do siebie pasowały. Cały wyjazd miał na celu głębsze poznanie Kościoła pielgrzymującego w postaci osób pracujących w Watykanie oraz Kościoła tryumfującego podążając śladami świętych.

zobacz kolejne aktualności: