Pielgrzymka diakonów do Rzymu

W ostatnią sobotę skończyła się pielgrzymka alumnów roku 6. do […]

Diakoni w Rzymie

W dniach 6.09 – 19.09 nasi diakoni, wraz z ks. […]