Zakończenie okresu propedeutycznego

Już od sześciu lat alumni pierwszego roku formację seminaryjną rozpoczynają […]