Zakończenie okresu propedeutycznego

9 Lutego, 2019

Już od sześciu lat alumni pierwszego roku formację seminaryjną rozpoczynają od okresu propedeutycznego. Jest to czas pierwszego semestru, który przeżywają wraz ze swymi wychowawcami poza murami naszego seminarium. Odbywa się on w domu Księży Marianów na Bazylianówce. W tym czasie mają okazję lepiej się poznać i skupić na fundamentalnych prawdach wiary. Poprzez wspólne modlitwy, naukę, posiłki, wyjścia i wyjazdy mogą doświadczyć czym jest ewangeliczna wspólnota.

W ciągu mijającego semestru, alumni pierwszego roku, odbyli pielgrzymkę do Niepokalanowa, odwiedzili kilka lubelskich parafii, a także podczas jednej z wypraw poznali lepiej historię Lublina. Każdy dzień rozpoczynał się Eucharystią, a kończył adoracją Najświętszego Sakramentu. Po tym wstępnym czasie są gotowi, aby podjąć dalszą formację do kapłaństwa. Witamy ich w naszej wspólnocie.

zobacz kolejne aktualności: