Dziękczynienie za beatyfikację

Dla Seminarium Lubelskiego został namalowany obraz Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego przez […]