Dziękczynienie za beatyfikację

2 Lutego, 2022

Dla Seminarium Lubelskiego został namalowany obraz Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego przez znanego malarza Zbigniewa Kotyłło – specjalizującego się w malarstwie portretowym i sakralnym.
Z tej okazji odbyła się uroczysta Msza św. dziękczynna za beatyfikację Prymasa Tysiąclecia, podczas której obraz został poświęcony i odtąd będzie miał swoje miejsce przy jednym z bocznych ołtarzy tuż obok obrazu św. Jana Pawła II. Ksiądz Rektor Jarosław w homilii przypomniał alumnom o wielkości i świętości Błogosławionego Prymasa Tysiąclecia, niegdyś Biskupa Lubelskiego, który całkowicie poświęcił się Bogu. Oddał swoje życie w ręce Chrystusa i odebrał je przemienione w postaci życia wiecznego.

Błogosławiony Stefanie Wyszyński – módl się za nami!

zobacz kolejne aktualności: