Prymicje w seminarium

We wtorek 31 maja nasi neoprezbiterzy sprawowali Mszę Świętą w […]

Prymicje w seminarium

Poniedziałkowe godziny popołudniowe były w naszej wspólnocie czasem bardzo wyjątkowym. […]

Prymicje w seminarium

We wtorek 28 maja w naszej wspólnocie seminaryjnej miało miejsce […]

Święcenia prezbiteratu

W dniu 25 maja 2019 r. pięciu naszych braci z […]