Prymicje w seminarium

2 Czerwca, 2021

Poniedziałkowe godziny popołudniowe były w naszej wspólnocie czasem bardzo wyjątkowym. Księża neoprezbiterzy, którzy święcenia kapłańskie przyjęli w ubiegłą sobotę przyjechali, aby sprawować Mszę Świętą Prymicyjną.

Liturgii przewodniczył ks. Michał Paśnik, a homilię wygłosił ks. Maciej Głębocki. Eucharystia zakończyła się uroczystym błogosławieństwem księży, sióstr i alumnów.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowo wyświęconych kapłanach, by zawsze z ufnością i wytrwałością kroczyli za Panem.

zobacz kolejne aktualności: