Boska Liturgia

Tradycją w Lubelskim Seminarium jest doroczne uczestnictwo całej wspólnoty w […]

Boska Liturgia

W czwartek 23 listopada w kościele seminaryjnym sprawowana była uroczysta […]