Boska Liturgia

1 Grudnia, 2023

Tradycją w Lubelskim Seminarium jest doroczne uczestnictwo całej wspólnoty w Mszy Świętej w obrządku bizantyjsko-ukraińskim. Liturgii św. Jana Chryzostoma przewodniczył ks. mitrat Stefan Batruch. Homilię wygłosił wicerektor alumnów obrządku greckokatolickiego, ks. Bogdan Pańczak.

 

zobacz kolejne aktualności: