Obłóczyny alumnów III roku

W sobotę, 19 listopada podczas uroczystej Eucharystii w Archikatedrze Lubelskiej, […]

Święcenia diakonatu

W sobotę 1 maja w kościele pw. św. Wita w […]