Święcenia diakonatu

2 Maja, 2021

W sobotę 1 maja w kościele pw. św. Wita w Mełgwi z rąk bpa Adama Baba pięciu alumnów piątego roku przyjęło święcenia diakonatu. Jak podkreślił ksiądz Biskup, odtąd dla przyszłych kapłanów słowem-kluczem na całe życie ma być słowo „służba”. Powiedział: „Waszym zadaniem jest być darem dla innych. Chrystus udzieli wam dość łaski i pomocy, by być sługą”.

Dzień przed święceniami kandydaci do diakonatu, w obecności Księdza Rektora i wychowawców, wyznali wiarę i podpisali stosowne dokumenty.

Nowo wyświęceni diakoni to dk. Marcin Dudek, dk. Arkadiusz Kowalski, dk. Wiktor Michałowski, dk. Michał Śliwka i dk. Paweł Watras. Naszym braciom życzymy gorliwości w głoszeniu słowa Bożego. Modlimy się, aby zawsze byli wierni Chrystusowi, który przyszedł nie po to aby Mu służono, ale żeby służyć.

zobacz kolejne aktualności: