Zakończenie okresu propedeutycznego

Już od sześciu lat alumni pierwszego roku formację seminaryjną rozpoczynają […]

Pierwszy rok

Jak dotąd na naszej stronie nie mieliśmy wieści o losach […]