Święcenia prezbiteratu

26 Maja, 2024

W sobotę 25 maja z rąk Arcybiskupa Stanisława Budzika dwóch diakonów roku VI przyjęło święcenia prezbiteratu. Po Ewangelii Rektor Ks. Jarosław Marczewski przedstawił Arcybiskupowi kandydatów i poprosił o udzielenie im święceń. Po homilii wybrani na urząd kandydaci odpowiedzieli na pytania, wyrażając gotowość wypełniania obowiązków wynikających z przyjęcia święceń i odnowili przyrzeczenie posłuszeństwa. Następnie zgromadzeni na Eucharystii wierni polecali Bogu kandydatów śpiewając litanię do Świętych, kandydaci zaś, na znak największego uniżenia przed Bogiem, leżeli krzyżem. Po litanii nastąpił najważniejszy moment uroczystości: przez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną Arcybiskup wyświęcił nowych kapłanów. Ręce na neoprezbiterów nałożyli wszyscy zgromadzeni kapłani. Po udzieleniu znaku pokoju rozpoczęła się liturgia eucharystyczna. Nowi kapłani z Księdzem Arcybiskupem i zgromadzonymi kapłanami odprawili swoją pierwszą Mszę świętą.

 

zobacz kolejne aktualności: