Wyznanie wiary przed święceniami prezbiteratu

25 Maja, 2024

W piątek 24 maja, w przeddzień święceń prezbiteratu, odbyły się uroczyste nieszpory połączone z wyznaniem wiary diakonów z roku VI. Do przyszłych kapłanów słowo skierował Ksiądz Rektor Jarosław przypominając im istotę ich przyszłej posługi. Pamiętajmy w naszych modlitwach o przyszłych kapłanach Mateuszu i Emilianie.

zobacz kolejne aktualności: