Dni Skupienia

18 Grudnia, 2022

Twardy i kruchy jak skała

Dni skupienia dla mężczyzn rozeznających powołanie

Twardy i kruchy jak skała – słowa te odnoszą się do św. Piotra Apostoła. Wybrany przez Chrystusa i nazwany Opoką, a równocześnie w godzinie próby zapierający się swojego Mistrza, by ostatecznie oddać za Niego życie. Jego historia może być dla nas pomocą w odkrywaniu źródła męstwa i wierności pośród osobistych słabości.

Jeśli pragniesz rozpoznawać obecność Chrystusa w swoim życiu, wchodzić z Nim w dialog przez modlitwę we wspólnocie Jego uczniów, to przyjedź do seminarium na dni skupienia dla osób rozeznających swoje powołanie.

Szczegóły:

Termin: 27 – 29 grudnia 2022 r.
Rozpoczęcie we wtorek o godzinie 18.00 (kolacja), a zakończenie w czwartek o godzinie 13.00 (obiad).

Wiek: 16 – 30 lat

Osoby niepełnoletnie powinny przywieść zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Miejsce: Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie

  1. Wyszyńskiego 6

Zgłoszenia: do 26 grudnia 2022 r.
ks. Andrzej Flis
tel. 781 512 460
e-mail: aflis74@gmail.com

Warto zabrać ze sobą Pismo św. i różaniec
Koszt: bezpłatnie

zobacz kolejne aktualności: