Boska Liturgia

18 Grudnia, 2022

Corocznie Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma jest celebrowana przez całą wspólnotę w kościele seminaryjnym. W dniu wspomnienia św. wielkiej męczennicy Barbary i św. Jana Damasceńskiego według kalendarza juliańskiego, nasi współbracia z VI roku wspólnoty greckokatolickiej Andrii Andrushkiv i Krzysztof Jedwabnik przyjęli z rąk ks. bpa Arkadiusza Trochanowskiego, Eparchy olsztyńsko-gdańskiego chirotezję ceroferariusza, lektora i kantora oraz hipodiakonatu. Pamiętajmy o nich w modlitwie w tym szczególnym dla nich dniu!

zobacz kolejne aktualności: