Święcenia Diakonatu

8 Maja, 2022

7 maja o godz. 10:30 w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Głusku, odbyła się uroczysta Msza Święta podczas, której trzech braci z roku V przyjęło święcenia diakonatu z rąk Ks. Bpa Mieczysława Cisło. Od tej chwili zostali włączeni w stan osób duchownych. W swojej homilii Ksiądz Biskup wyjaśnił czym jest pełniona służba diakona.
Nowo wyświęceni diakoni to: dk. Kamil Błaszczak, dk. Mikołaj Dudziński i dk. Marcin Sałapa.
Naszym braciom życzymy gorliwości w głoszeniu słowa Bożego. Modlimy się, aby zawsze byli wierni Chrystusowi, który przyszedł nie po to aby Mu służono, ale żeby służyć.

zobacz kolejne aktualności: