Wyznanie wiary

6 Maja, 2022

Alumni V roku: Kamil, Mikołaj i Marcin w przeddzień święceń diakonatu w obecności całej wspólnoty seminaryjnej złożyli uroczyste wyznanie wiary.

Polecajmy ich Bogu w naszych modlitwach.

zobacz kolejne aktualności: