III Niedziela Adwentu 16 XII 2018 r. – Gaudete

22 Grudnia, 2018
  1. Dziękujemy scholi za dzisiejszy śpiew w czasie Liturgii. Kolejna Msza z udziałem chóru 27 stycznia 2019 r.
  2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
  3. Do puszki stojącej przy bocznym ołtarzu można złożyć jałmużnę na rzecz ukończenia budowy Dziennego Ośrodka dla Bezdomnych w Lublinie prowadzonego przez Caritas, gdzie będzie znajdowała się łaźnia i świetlica, a także punkt opatrunku ran, wymiany odzieży i usług fryzjerskich dla osób bezdomnych.  Bóg zapłać.

zobacz kolejne aktualności: