Niedziela Laetare

26 Marca, 2017

Celebracją Eucharystii, której przewodniczył ksiądz prorektor Zdzisław Szostak, uczciliśmy w seminaryjnej wspólnocie Dzień Pański. Dzisiejsza niedziela zwana jest w tradycji Kościoła, „Laetare”. Nazwa pochodzi od pierwszego słowa antyfony odczytywanej na wejście, która brzmi: Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.

Był to również czas radości dla alumnów piątego roku oraz dla ich rodziców. Przybyli, aby odwiedzić swoich synów w murach naszego seminarium.

zobacz kolejne aktualności: