W naszej wspólnocie mamy możliwość poznawania charyzmatu różnych wspólnot kościelnych. W każdy poniedziałek wieczorem spotykamy się w wybranej przez siebie grupie i wraz z innymi klerykami poznajemy jej duchowość i misję. Dzięki temu lepiej przygotowujemy się do tego, by jako księża służyć tym, do których pośle nas Pan.

Fraternia jest to wspólnota, w której za pomocą różnych sposobów kontaktu z żywym Słowem formujemy się oraz dzielimy doświadczeniem żywego Boga. Każdy z uczestników przygotowuje się do cotygodniowego spotkania poprzez codzienną medytację Pisma świętego. Zgromadzeni dzielimy się owocami naszej osobistej duchowej pracy. Naszym celem jest pogłębienie relacji braterskich między alumnami, do czego nawiązuje sama nazwa wspólnoty.

W  skład Legionu Maryi wchodzi około 10 alumnów z różnych roczników formacyjnych. Jest to jedyne kleryckie prezydium Legionu Maryi w Polsce. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 20.30. Poprzez wspólne odmawianie modlitw Legionu Maryi, w których szczególne miejsce zajmuje modlitwa różańcowa, pragniemy naśladować wiarę Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, głęboką pokorę, doskonałe posłuszeństwo, odważną i pełną oddania miłość. Na każdym spotkaniu staramy się także omawiać bieżące sprawy Legionu Maryi oraz wymieniać się różnymi przemyśleniami czy refleksjami na temat wydarzeń dziejących się w Kościele czy naszej wspólnocie seminaryjnej. Organizujemy także spotkania integracyjne we wspólnocie, pielgrzymki, adoracje, zapraszamy różnych gości na spotkania z naukami dla nas. Członkowie Legionu jako swój apostolat pomagają w Rodzinnym Domu Dziecka Sióstr Dominikanek w Lublinie, aktywnie uczestniczą w życiu Legionu Maryi w diecezji, prowadzą modlitwy we wspólnocie seminaryjnej. Pragniemy, aby Legion Maryi – jak powiedział papież Jan XXIII – wyrażał prawdziwe oblicze Kościoła katolickiego.

Nasza wspólnota jest podobna do innych wspólnot oazowych, które istnieją w całej Polsce, z tą jednak różnicą, że wszyscy jej członkowie chcą zostać kapłanami. Każdy z nas miał już doświadczenie oazowych rekolekcji wakacyjnych, a niektórzy jeszcze przed wstąpieniem do seminarium uczestniczyli w formacji oazowej w swojej parafii. Podczas cotygodniowych spotkań dzielimy się świadectwem o tym, jak Pan nami kierował i co nam przygotował w ostatnim tygodniu. Rozważamy Słowo Boże oraz dyskutujemy na różne interesujące nas tematy. Przede wszystkim staramy się światło Prawdy, którą jest Jezus, wprowadzać w nasze codzienne życie i w ten sposób promieniować miłością.

Grupa fatimska pw. Niepokalanego Serca Maryi jest odpowiedzią na wezwanie i prośbę Maryi do modlitwy i uczynków pokuty. Jakkolwiek każdego tygodnia gromadzimy się na modlitwie we wspólnocie, to uczynki pokutne, każdy z nas realizuje we własnym zakresie, wcześniej rozeznając ciężar, który może przyjąć na własne ramiona. W ramach rozważanych tajemnic różańcowych, polecamy Bogu kapłanów, naszą wspólnotę seminaryjną oraz biednych grzeszników. Pozostałe intencje dyktuje nam dynamizm dnia codziennego. Nieodzownym elementem każdego spotkanie są akty uwielbienia, które ofiarujemy Bogu, aby wynagrodzić za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Zanosimy także ufną modlitwę za doczesną pomyślność naszej Ojczyzny, wyrabiając w sobie ducha patriotyzmu. Każde spotkanie, kończy krótka lekcja z “Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”.

Stworzenie Kręgu Biblijnego było wyrazem naszego pragnienia, aby coraz głębiej i pełniej poznawać Pismo Święte. Pragnienia tego, aby słowo Boże przenikało naszą seminaryjną codzienność.

Pod duchowym i intelektualnym przewodnictwem znakomitych biblistów KUL, ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka oraz ks. prof. dr Marcina Zielińskiego, a także przez samodzielną pracę i wspólnotowe rozważanie poznajemy różne metody pracy z Pismem Świętym, które coraz bardziej staje się naszą ojczyzną. Uczymy się interpretować nasze życie i powołanie w świetle słów, które dziś do nas kieruje Pan.