W naszej wspólnocie mamy możliwość poznawania charyzmatu różnych wspólnot kościelnych. W każdy poniedziałek wieczorem spotykamy się w wybranej przez siebie grupie i wraz z innymi klerykami poznajemy jej duchowość i misję. Dzięki temu lepiej przygotowujemy się do tego, by jako księża służyć tym, do których pośle nas Pan.

W  skład Legionu Maryi wchodzi 7 alumnów z różnych roczników formacyjnych. Jest to jedyne kleryckie prezydium Legionu Maryi w Polsce. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 20.15. Poprzez wspólne odmawianie modlitw Legionu Maryi, w których szczególne miejsce zajmuje modlitwa różańcowa, pragniemy naśladować wiarę Maryi, Matki Jezusa Chrystusa, głęboką pokorę, doskonałe posłuszeństwo, odważną i pełną oddania miłość. Na każdym spotkaniu staramy się także omawiać bieżące sprawy Legionu Maryi oraz wymieniać się różnymi przemyśleniami czy refleksjami na temat wydarzeń dziejących się w Kościele czy naszej wspólnocie seminaryjnej. Organizujemy także spotkania integracyjne we wspólnocie, pielgrzymki, adoracje, zapraszamy różnych gości na spotkania z naukami dla nas. Członkowie Legionu aktywnie uczestniczą w życiu Legionu Maryi w diecezji, prowadzą modlitwy we wspólnocie seminaryjnej. Pragniemy, aby Legion Maryi – jak powiedział papież Jan XXIII – wyrażał prawdziwe oblicze Kościoła katolickiego.

Nasza wspólnota jest podobna do innych wspólnot oazowych, które istnieją w całej Polsce, z tą jednak różnicą, że wszyscy jej członkowie chcą zostać kapłanami. Każdy z nas miał już doświadczenie oazowych rekolekcji wakacyjnych, a niektórzy jeszcze przed wstąpieniem do seminarium uczestniczyli w formacji oazowej w swojej parafii. Podczas cotygodniowych spotkań dzielimy się świadectwem o tym, jak Pan nami kierował i co nam przygotował w ostatnim tygodniu. Rozważamy Słowo Boże oraz dyskutujemy na różne interesujące nas tematy. Przede wszystkim staramy się aby światło Prawdy, którą jest Jezus, wprowadzać w nasze codzienne życie i w ten sposób promieniować miłością.

Grupa fatimska pw. Niepokalanego Serca Maryi jest odpowiedzią na wezwanie i prośbę Maryi do modlitwy i uczynków pokuty. Jakkolwiek każdego tygodnia gromadzimy się na modlitwie we wspólnocie, to uczynki pokutne, każdy z nas realizuje we własnym zakresie, wcześniej rozeznając ciężar, który może przyjąć na własne ramiona. W ramach rozważanych tajemnic różańcowych, polecamy Bogu kapłanów, naszą wspólnotę seminaryjną. Pozostałe intencje dyktuje nam dynamizm dnia codziennego. Nieodzownym elementem każdego spotkanie są akty uwielbienia, które ofiarujemy Bogu, aby wynagrodzić za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Zanosimy także ufną modlitwę za doczesną pomyślność naszej Ojczyzny, wyrabiając w sobie ducha patriotyzmu. Każde spotkanie, kończy się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Pod duchowym i intelektualnym przewodnictwem znakomitych biblistów KUL, ks. prof. dr hab. Henryka Witczyka oraz ks. prof. dr Marcina Zielińskiego, a także przez samodzielną pracę i wspólnotowe rozważanie poznajemy różne metody pracy z Pismem Świętym, które coraz bardziej staje się naszą ojczyzną. Uczymy się interpretować nasze życie i powołanie w świetle słów, które dziś do nas kieruje Pan.

Kleryckie Koło Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działające w naszym seminarium jest częścią Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce, którego celem i zadaniem jest formacja młodych katolików ku postawom chrześcijańskim i patriotycznym.

Wspólnota KSM zrzeszona jest w parafialnych oddziałach oraz w szkolnych, akademickich i kleryckich kołach. Celem pracy i formacji kleryckiego koła KSMu jest zapoznanie kleryków z duchowością i działaniem wspólnoty KSMu. Na naszych spotkaniach członkowie Koła podejmują różne tematy formacyjne i tożsamościowe w oparaciu o ogólnopolski program formacji KSMowiczów „Czas na Gotów”.

Nasze doświadczanie z Młodymi nie ogranicza się tylko do spotkań w ciągu roku akademickim, lecz aktywnie uczestniczymy także w rekolekcjach i dniach skupienia w naszej archidiecezji, organizowanych podczas wakacji.