W starożytnym piśmiennictwie termin itinerarium oznaczał przewodnik dla podróżnych lub opis podróży z praktycznymi wskazówkami i zaleceniami. Przed kilku laty zadanie stworzenia swoistego „przewodnika w drodze wiary” postawili przed sobą alumni lubelskiego seminarium. Co roku wydają kolejny numer czasopisma, które stanowi narzędzie ewangelizacji, pomoc w procesie rozeznawania powołania oraz środek służący zapoznaniu szerokiej rzeszy ludzi z życiem seminaryjnym. Oto ostatnie owoce ich pracy:

Najnowszy numer: Itinerarium 2018-2019 nr 26

Tytułowi Święci z naszego seminarium to patroni, absolwenci i orędownicy Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. W duchu wiary utrzymujemy z nimi więź komunii. Wiara w tajemnicę świętych obcowania pozwala nam powtórzyć za papieżem Benedyktem XVI, że nieustannie „towarzyszą nam przyjaciele Boga, otaczają nas i prowadzą” (Homilia, 24 kwietnia 2005). Właśnie tym osobom poświęcamy tegorocznego numeru seminaryjnego czasopisma „Itinerarium”, przypominając ich historie życia oraz duchowe przesłanie, jakie nam pozostawili.

pobierz czasopismo


Redakcja:
Volodymyr Alfavitskyy, Adam Blicharz, Marcin Dudek, Maciej Głębocki, Krzysztof Jedwabnik, Patryk Kułaga, Marek Kuś, Mateusz Lisek, Kacper Małek, Patryk Mękal, Wiktor Michałowski, Marcin Sałapa, Paweł Saran, dk. Tomasz Sawicki, Damazy Soja, s. Agnieszka Szczęsna, Michał Śliwka, Michał Paśnik, Dawid Woliński

Redaktor numeru:
ks. dr Waldemar Głusiec

Fotografia na okładce:
Jacek Scherer

Fotografie:
Marcin Dudek, Patryk Kułaga, Marek Kuś, ks. dr Grzegorz Ogorzałek, Jacek Scherer

Redakcja dziękuje za udostępnienie zdjęć:
Archiwum Uniwersyteckiemu KUL
Archiwum Archidiecezjalnemu w Lublinie

Korekta:
Ewa Wiorko

25 numer „Itinerarium” ukazuje się w czasie obchodów trzech doniosłych rocznic. Pierwszą z nich jest 700-lecie Miasta Lublina określone na podstawie daty 15 sierpnia 1317 r. widniejącej na dokumencie lokacyjnym księcia Władysława Łokietka. Kolejnym jubileuszem jest 100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odsyłające do dnia 27 lipca 1918 roku, kiedy to decyzją Zjazdu Biskupów Królestwa Polskiego została powołana uczelnia pod nazwą Uniwersytet Lubelski. Ostatnią ze wspominanych rocznic jest 25-lecie metropolii lubelskiej, ustanowionej 25 marca 1992 roku bullą papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Te trzy jubileusze stanowią okazję do spojrzenia na naszą wspólnotę w kontekście metropolii, miasta i uniwersytetu, do których we właściwy sobie sposób przynależy Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie.

itinerarium_2018

pobierz czasopismo


Redaktor numeru:
ks. dr Waldemar Głusiec

Redakcja:
Volodymyr Alfavitskyy, Mateusz Golec, dk. Piotr Kanak, Bartłomiej Kucharuk, Patryk Kułaga, dk. Dawid Lebowa, Mateusz Lisek, Kacper Małek, Patryk Mękal, Tomasz Sawicki

Fotografia na okładce:
Jacek Scherer

Fotografie:
Marcin Dudek, Przemysław Gąbka, ks. Waldemar Głusiec, Patryk Kułaga, Marek Kuś, ks. Grzegorz Ogorzałek, Jacek Scherer

Redakcja dziękuje za udostępnienie zdjęć:
Archiwum WSD Diecezji Sandomierskiej
Archiwum WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Archiwum WSD Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej
Archiwum WSD Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów
Archiwum WSD Towarzystwa Świętego Pawła
Archiwum WSD Misjonarzy Afryki

Korekta:
Ewa Wiorko

24 numer czasopisma kleryckiego „Itinerarium” oprócz informacji o codziennym życiu naszej wspólnoty, zawiera szereg artykułów poświęconych sztuce sakralnej obecnej w lubelskim seminaryjnym duchownym. Poszczególne rozdziały umożliwiają czytelnikowi odbycie interesującego spaceru, którego marszruta wiedzie przez kościół pw. Przemienienia Pańskiego, greckokatolicką kaplicę św. Jozafata, dom i ogród seminaryjny. Tytułowe OKNA BOGA to poszczególne obrazy, rzeźby oraz ikony nieustannie przypominające o obecności Boga i pomagające zwracać myśl ku sacrum.

pobierz czasopismo

Czasopismo będzie też dostępne w parafiach Archidiecezji Lubelskiej odwiedzanych przez kleryków podczas niedzielnych wyjazdów.


Opiekun redakcji:
dr Waldemar Głusiec

Redaktor numeru:
Dawid Lebowa

Redakcja:
Volodymyr Alfavitskyy, Łukasz Czapla, Dmytro Fedlyuk, Maciej Głębocki, dk. Artur Grzywaczewski, Konrad Imieliński, Robert Jabcoń, Bartłomiej Kucharuk, Marek Kuś, Adrian Łychacz, dk. Karol Mazurek, Tomasz Machulski, Kacper Małek, Patryk Mękal, Mateusz Mielnik, Mateusz Mielnik, dk. Maciej Molicki, Michał Paśnik, Maciej Świderski

Fotografie:
Katarzyna Artymiak, Przemysław Gąbka, ks. Waldemar Głusiec, Patryk Kułaga, Marek Kuś, Stanisław Sadowski, ks. Grzegorz Ogorzałek, Jacek Scherer, Mateusz Wójcik

Tegoroczny numer „Itinerarium” jest próbą odpowiedzi na pytanie: w jakiej relacji pozostają ze sobą lubelskie SEMINARIUM I NOWA EWANGELIZACJA? Kolejne bloki tematyczne pozwalają obserwować, jak teoretyczna wizja nowej ewangelizacji przekłada się na jej praktyczną realizację i w jakie przykłady niezwykłych osób zaangażowanych w głoszenie Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi seminarzyści mieli okazję się wpatrywać. W 23. numerze czasopisma nie brakuje także aktualnych wiadomości zza seminaryjnej furty oraz świadectw osób dzielących się radością swojego powołania.

pobierz czasopismo


Opiekun redakcji:
ks. dr Waldemar Głusiec

Redaktor numeru:
Maciej Molicki

Redakcja:
Mateusz Godek, Adrian Komorowski, dk. Marek Stolarz, Szymon Majewski, Artur Grzywaczewski, Grzegorz Jarmosz

Fotografie:
Mateusz Wójcik, Przemysław Gąbka, Marek Kuś, Ewa Łaskarzewska, Stanisław, Sadowski, Paweł Kaniuk, Jakub Grygiel, ks. Grzegorz Ogorzałek, ks. Waldemar Głusiec

Numer 22 czasopisma „Itinerarium” podsumowuje obchody 300-lecia Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. W tym numerze znajdziemy także wspomnienia księży i alumnów, minione wydarzenia, a także fakty historyczne dotyczące istnienia naszego Seminarium.

pobierz czasopismo


Opiekun redakcji:
ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski

Redaktor numeru:
Grzegorz Kruk 

Redakcja:
Mateusz Gąbka, Paweł Gołofit, Konrad Imieliński, Grzegorz Jaromsz, dk. Michał Kłysz, dk. Grzegorz Kruk, Maciej Molicki, dk. Michał Petryszak, Emil Skrobowski, Marek Stolarz, Mateusz Wójcik

Fotografie:
Anna Artymiak, Ulana Biła, Paulina Frankiewicz, Przemysław Gąbka, Jakub Głowacki, Bernada Gruszka, Klaudia Iskierka, Konrad Imieliński, Anna Kot, Hubert Mącik, Agata Niewiadomska, dk. Michał Petryszak, Mateusz Wójcik, dk. Paweł Zawada

Numer 21 naszego czasopisma „Itinerarium” nosi tytuł „Czterech papieży. Poświęcony jest: św. Janowi XXIII, św. Janowi Pawłowi II, Benedyktowi XVI oraz Franciszkowi. Artykuły zadedykowane są nie tylko osobom papieży ale również znajdziemy wiadomości zza seminaryjnej furty. Nie zabraknie również akcentów powołaniowych.

pobierz czasopismo


Opiekun redakcji:
ks. dr hab. Jarosław R. Marczewski

Redaktor numeru:
Krzysztof Szlanta

Autorzy artykułów (w kolejności zamieszczenia tekstów):
Mateusz Wójcik, Marek Stolarz, dk. Łukasz Brus, Marcin Kołodziej, ks. dr Jan Miczyński, dk. Tadeusz Fac, Krzysztof Szlanta, ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź, dk. Grzegorz Kruk, Mateusz Gąbka, abp Stanisław Budzik, ks. Paweł Bartoszewski, Maciej Molicki.

Autorzy zdjęć:
Przemysław Gąbka, Konrad Imieliński, Karol Mazurek, ks. Jan Miczyński, Michał Petryszak, ks. Waldemar Sądecki, Mateusz Wójcik