Chór seminaryjny to wspólnota i instytucja sama w sobie. W ciągu dziejów seminarium należały do niego setki alumnów – dziś już kapłanów, którzy potrafią z perspektywy czasu barwnie opowiadać o radosnych nieraz próbach, często wspaniałych występach i dyrygentach, którzy rozwijali to dzieło geniuszem swojego talentu.

 

Chór seminaryjny działa i dziś, licząc około 20 alumnów. Dyrygentem jest ks. dr Tomasz Lisiecki, który prowadzi w seminarium również ćwiczenia ze śpiewu. Gorliwie przygotowuje przyszłych księży do troski o muzyczną stronę liturgii. Chór seminaryjny jest oczywiście chórem męskim, mającym strukturę wielogłosową: tenor I, tenor II, baryton i bas. Alumni wraz z Księdzem Dyrygentem spotykają się na próbach dwa razy w tygodniu, gdzie udoskonalają, jak i ubogacają swój repertuar. Chór działa w ciągu całego roku akademickiego. Klerycy występują na uroczystościach seminaryjnych, Mszach Świętych w naszym kościele jak i poza nim. Nadając liturgii podniosły ton, pomagają jej uczestnikom wejść głębiej w tajemnicę Eucharystii.

Zapraszamy do posłuchania naszego śpiewu chóralnego w wybrane niedzielne Msze Święte w kościele seminaryjnym, gdzie modlimy się za powołanych i o nowe powołania do służby kapłańskiej. A oto harmonogram naszego udziału w niedzielnej Eucharystii w bieżącym roku akademickim:

zobacz Msze Święte z udziałem chóru seminaryjnego