Zjazd rodziców alumnów V roku

W niedzielę Miłosierdzia Bożego 16 kwietnia odbył się zjazd rodziców […]

Formacja wakacyjna alumnów II roku

Początek września alumni II roku przeżywają w Seminarium na formacji […]

Zjazd rodzin alumnów roku IV

W niedzielę 29 sierpnia alumni roku czwartego zakończyli swój dwutygodniowy […]