Pielgrzymka nowych diakonów

Zgodnie z wieloletnią tradycją, po święceniach, nowi diakoni wraz wychowawcami […]

Rok III w Zakopanem

Przyroda jest jedną z ksiąg, w której możemy odkrywać Pana […]