Liturgia Męki Pańskiej

Tradycją wspólnoty seminaryjnej jest uczestnictwo w liturgii Wielkiego Piątku w […]

Liturgia Męki Pańskiej

W Wielki Piątek nasza wspólnota uczestniczyła w Liturgii Męki Pańskiej. […]

Wielki Piątek

Tradycyjnie już w liturgii Wielkiego Piątku uczestniczyliśmy w naszej Archikatedrze. […]