Dzień skupienia – online

Słowa Ja JESTEM odnosimy do Pana Boga, który jak opisuje […]