Roraty w seminarium

Adwent to czas oczekiwania na przyjście Chrystusa. W tych przedświątecznych […]

Roraty

Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, zwana Roratami jest sprawowana, […]