Poświęcenie odnowionej kaplicy sióstr

W ostatnią sobotę, 31 października, po dwóch miesiącach prac remontowych, […]