Spotkanie diakonów z Rektorem KUL

Na dwa tygodnie przed święceniami prezbiteratu, diakoni szóstego roku wraz […]