Pielgrzymka nowych diakonów

Zgodnie z wieloletnią tradycją, po święceniach, nowi diakoni wraz wychowawcami […]