Boże Ciało

16 czerwca 2022 r. uczestniczyliśmy w Uroczystości Najświętszego Ciała i […]

Boże Ciało

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, wraz z wiernymi lubelskich parafii, […]