Uroczystości pogrzebowe śp.bp Ryszarda Karpińskiego

Uroczystości pogrzebowe śp. biskupa Ryszarda Karpińskiego rozpoczęły się w piątek […]