Akolitat i obłóczyny

W niedzielę 5 grudnia, na zakończenie dnia skupienia, podczas Mszy […]

Posługa akolitatu alumnów IV roku

W sobotę 5 grudnia na zakończenie dnia skupienia, podczas Mszy […]

Posługa akolitatu alumnów roku IV

W niedzielę 8 grudnia podczas Mszy św. w kościele seminaryjnym […]