Wrześniowy zjazd kandydatów do seminarium

W dniach 17-19 września odbył się drugi zjazd kandydatów do […]

Lipcowy zjazd kandydatów do Seminarium

W dniach od 9 do 11 lipca odbyła się rekrutacja do Metropolitalnego Seminarium […]

Sierpniowa rekrutacja do seminarium

W dniach od 14 do 16 sierpnia odbył się w […]

Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu

W niedzielę 13 października, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej przez księdza […]