Sierpniowa rekrutacja do seminarium

W dniach od 14 do 16 sierpnia odbył się w […]

Kandydatura do święceń diakonatu i prezbiteratu

W niedzielę 13 października, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej przez księdza […]