Formacja wakacyjna alumnów II roku

Początek września alumni II roku przeżywają w Seminarium na formacji […]