Święcenia diakonatu alumna Mateusza

W poniedziałek 3 czerwca o poranku uczestniczyliśmy w bizantyjskiej liturgii Mszy […]

Wizyta abpa Światosława Szewczuka

W środę 6 czerwca o godz. 10.00 w cerkwi greckokatolickiej […]