Pielgrzymka diakonów

We wtorek 14. maja diakoni wraz z wychowawcami roku wyruszyli […]