Święcenia diakonatu alumna Mateusza

W poniedziałek 3 czerwca o poranku uczestniczyliśmy w bizantyjskiej liturgii Mszy […]