Cecylianka 2022

W Niedzielę 20 listopada w kościele Metopolitalnego Seminarium Duchownego w […]

Cecylianka – dzień pierwszy

15 listopada w naszym kościele seminaryjnym rozpoczęły się coroczne dni […]

Cecylianka 2017

W dniach 17-19 listopada w gmachu naszego Seminarium miały miejsce […]