Dziękczynienie za posługę księdza Waldemara Głuśca

Decyzją księdza Arcybiskupa dotychczasowy prefekt naszego seminarium ks. dr Waldemar […]