Wielki Piątek

Tradycyjnie już w liturgii Wielkiego Piątku uczestniczyliśmy w naszej Archikatedrze. […]