Poświęcenie odnowionej kaplicy sióstr

W ostatnią sobotę, 31 października, po dwóch miesiącach prac remontowych, […]

Msza św. prymicyjna

W poniedziałek 28 maja neoprezbiterzy odprawili Mszę św. prymicyjną w […]