Liturgia Męki Pańskiej

Tradycją wspólnoty seminaryjnej jest uczestnictwo w liturgii Wielkiego Piątku w […]

Wielki Piątek

Tradycyjnie już w liturgii Wielkiego Piątku uczestniczyliśmy w naszej Archikatedrze. […]